Nastavení RSS

P?ipravili jsme pro Vás RSS kanál Kanál zpráv. V??íme, že tato služba zjednoduší Váš p?ístup k informacím o pta?í ch?ipce.

Pro ?tení RSS kanálu je možné použít t?eba FeedReader.

Postup p?idání kanálu "Pta?í ch?ipka":