Redakce

vydavatel:         MEDUKA, o.s.                                 
adresa: Lékařský dům
Sokolská 31/490
120 26 Praha 2
 
e-mail: info@ptaci-chripka.cz
Vaše dotazy: poradna Chřipka.cz
 
koordinátor projektu   MUDr. Michal Černý (MEDUKA) ORL lékař
konzultant projektu   MUDr. Tomáš Šebek (MeDitorial) všeobecný chirurg
 
redakční rada prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. klinika infekčních nemocí FNHK
  prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. Ústav hygieny a epid. 1. LF UK
  doc. MUDr. Věra Fraňková, CSc. viroložka
  MUDr. Radovan Fiala cévní chirurg
  Mgr. Lucie Hošková Česká společnost ornitologická
  MUDr. Ondřej Materna pediatr
  Mgr. Gabriela Nováková farmaceutka, majitelka lékárny
  MUDr. Vladimír Polanecký   ředitel Hygienické stanice hl. m. Prahy
  MVDr. Petr Šatrán, PhD. Státní veterinární správa
  MUDr. Sylva Šebková pediatr
  MUDr. Jan Šorf mikrobiolog
  MUDr. Alena Šteflová WHO ČR
  Mgr. Leona Štěpková Česká lékárnická komora
  MVDr. Zdeněk Valeš veterinární lékař
  MUDr. Michael Vít, Ph.D. Hlavní hygienik České Republiky
  MUDr. Luboš Žifčák stomatolog
 
odborní editoři MUC. Jiří Náhlovský student medicíny
  MUC. Tomáš Petružela student medicíny